SM-helgen inleddes med årsmöte. Härligt att få möta så många kollegor för bra och stimulerande diskussioner.

Den ny-gamla styrelsen tackar för fortsatt förtroende. För kommande verksamhetsår ser den ut så här: Cecilia Meyer, Erik Lucht, Danielle Kindahl, Maria Boström Fors, Maud Säborg, Andreas Havenslätt och Sofia Hernborg.

Jag är oerhört stolt över hur långt vi kommit hittills – nya discipliner, Swedish Dance League, digital bedömning, disciplingemensamt SM, Mega Dance Weekend, förbättrat stöd från ett företagarperspektiv till våra dansskolor, nytt upplägg för utbildning och sist men inte minst möjligheten för våra dansskolor att certifiera sin verksamhet.

Att arbetet burit frukt kan vi se genom fantastiska tillväxttal i alla danser. Under året har vi gjort dansen mer tillgänglig, öppen och inkluderande, och jag är glad att konstatera att vi inte förfaller åt selektering och gallring av unga dansare.

På SDO är dansglädjen vägledande! Stoltast är jag dock över att vi medlemmar gjort den här förändringsresan tillsammans. Även när vi har haft olika ståndpunkter har vi aldrig släppt viljan att arbeta för det gemensamma bästa.

Fokus på framtiden – det är så vi får danssverige att växa!

 

Önskar alla en härlig sommar!

Joachim Boëthius Ordförande