KONTAKT

kansli@sverigesdansorganisation.se

Faktureringsuppgifter:

Pappersfaktura:

Sveriges Dansorganisation Ideell Förening
Fack 6281
Box 3037
831 03 Östersund

PDF-faktura:

SDO:s STYRELSE.

Joachim Boëthius
Ordförande
Joachim@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Utbildning

Cecilia Meyer
Vice Ordförande
Cecilia@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Ekonomi

Maud Söborg
Maud@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Tävlande t.ex. landslag, internationell representation


Maria Boström Fors

Maria@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Tävling t.ex. arrangörsrelaterade frågor

Danielle Kindahl
Danielle@sverigesdansorganisation.se
Ansvarområde Information t.ex. nyhetsbrev, hemsida och social medier


Sofia Hernborg

Sofia@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Kontrollanter och Boken för Tävlande t.ex. följa upp rapporter och utarbeta/implementera regler för tävlande.


Angelina Olin

Angelina@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Kongresser


Marco Behal

Marco@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde IDO