KONTAKT

kansli@sverigesdansorganisation.se

Faktureringsuppgifter:

Pappersfaktura:

Sveriges Dansorganisation Förening

c/o AB Sinf Konsult

Box 70476

107 26 Stockholm

PDF-faktura:
inbox.lev.505174@arkivplats.se

SDO:s STYRELSE.

Joachim Boëthius
Ordförande
Joachim@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Utbildning

Cecilia Meyer
Vice Ordförande
Cecilia@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Ekonomi

Maud Söborg
Maud@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Tävlande t.ex. landslag, internationell representation


Maria Boström Fors

Maria@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Tävling t.ex. arrangörsrelaterade frågor


Sofia Hernborg

Sofia@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde Kontrollanter och Boken för Tävlande t.ex. följa upp rapporter och utarbeta/implementera regler för tävlande.


Marco Behal

Marco@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde
Internationella medlemskap


Sara Jacobsson Björklund
Sara@sverigesdansorganisation.se
Ansvarsområde
Medlemmar


Josefine Karlsson
Josefine@sverigesdansorganisation.se
Ansvarområde Information t.ex. nyhetsbrev, hemsida och social medier