CERTIFIERING = KVALITETSSTÄMPEL!

SDO erbjuder dig som har en Licensierad dansskola att certifiera den.

I certifieringspaketet som SDO erbjuder ges en introduktion till vilka lagar och förordningar som omfattar dansskolans verksamhet samt rekommendationer och mallar som kan användas för att underlätta de lagar och förordningar du måste följa.

För att bli en certifierad dansskola måste du som medlem uppfylla vissa kriterier. Mer om detta kan du läsa i ”Boken för Medlemmar”. Vid certifieringen kontrolleras att kriterierna uppfylls och hur man exempelvis arbetar med de dokument och mallar som finns i ”Boken för Dansskoleägare”. Båda böckerna finns tillgängliga på intranätet.

 

Efter kontrollgenomgång av SDO:s certifieringsansvariga tar styrelsen det slutliga beslutet om att godkänna certifieringen. Dansskolan får en särskild certifieringslogga som får användas som en kvalitetsstämpel i dansskolans marknadsföring med mera.

SDO ser gärna att så många som möjligt av våra medlemsdansskolor genomgår certifieringen, dels för att det är ett bra stöd i rollen som företagare, men också för att den ger en konkurrensfördel som särskiljer våra medlemmar från andra aktörer.

Certifieringen inklusive utbildning kostar 15.000 kr (inte momsbelagt).

Erik Lucht certifierar din dansskola

Erik är i huvudsak skolad i standard- och latinamerikanska danser av Gunnar & Lorraine Rohdin (Stockholm) och Frank & Linda Venables (London), klassisk balett, jazz- och Contemporary dans på Balettakademien (Stockholm) samt pedagogutbildad vid SDOs professionella utbildningar. Under 70- och 80-talet tävlade Erik i svenska eliten i standard- och latinamerikanska danser och representerade Sverige på ett flertal internationella tävlingar.

Erik är leg tandläkare, doktor i medicinsk mikrobiologi och fd. verksamhetschef för vårdcentraler i Stockholms Sjukvårdsområde. Han har också ekonomi- och ledarutbildning från Handelshögskolan (Stockholm). Erik har i flera år föreläst och väglett i ledningssystem, jämställdhet, likabehandling, sjukhushygien, oral diagnostik, rapporterat och granskat forskningsprojekt på internationella konferenser och forskningstidskrifter.

Redo att ta nästa steg för att kvalitetssäkra din dansskola?
Då ska du ansöka om certifiering!

Du varmt välkommen med din ansökan genom att kontakta Erik Lucht. Densamme gäller om du har eventuella frågor och funderingar.

Skicka ett mail till: