3 OLIKA MEDLEMSKAP. VILKET PASSAR DIG?

DANSSKOLA + 1-2 ASSOCIERADE MEDLEMMAR

7000:-PER ÅR
  • FÖR DEN MINDRE SKOLAN!

DANSSKOLA + 3-20 ASSOCIERADE MEDLEMMAR

16000:-PER ÅR
  • MEST VÄRDE FÖR PENGARNA!

INDIVIDUELLT PERSONLIGT MEDLEMSKAP

3000:-PER ÅR
  • FÖR DIG SOM FRILANSAR!

SDO erbjuder tre olika slags medlemskap: Dansskola, Associerad Medlem och Individuell Medlem. I medlemskapet för Dansskola kan du välja mellan två nivåer av årsmedlemskapet, beroende på hur många medlemmar ur din personal som du vill inkludera – dvs. hur många Associerade Medlemmar du vill ska rymmas inom skolans huvudmedlemskap. Med medlemskapet får din dansskola möjlighet att bli Licensierad Dansskola och får då ge ut tävlingslicenser samt möjlighet att bli certifierad och får status som av SDO Certifierad Dansskola.

Inom SDO premierar vi kvalité, utbildning och trogna medlemmar! Därför ges ytterligare förmåner beroende på dina Associerade Medlemmars utbildningsnivå och hur länge din skola varit medlem i organisationen.