BARNDANS.

Låt dina barn upptäcka dansens fantastiska värld, i en trygg miljö och under ledning av professionella och pedagogiska lärare hos SDO!
För barnen är det en festdag när de ska till dansskolan och för de minsta betyder lekfull dansträning oerhört mycket – och kan bli viktig för deras fortsatta utveckling. Barnen får utlopp för sin spontana rörelseglädje och övar upp motorik och rytmik på ett både effektivt och roligt sätt – något de har stor nytta och glädje av långt upp åldrarna, oavsett om de vill fortsätta dansa eller ägna sig åt någon annan idrott.

Dansövningarna stärker självkänslan och ökar förmågan att våga göra sig hörd, samtidigt som barnet lär sig att ta instruktioner. Den lekfulla dansträningen för de minsta kan också kombineras med sång under olika koordinations- och smidighetsövningar, för att ytterligare stimulera fantasin och sinnet för rytm.

Hos SDO-skolorna finner du ett brett program av dansklasser och kurser för barn; från lekfull rytmikträning för de allra yngsta till fokuserade kurser i specifika dansstilar för de som hunnit bli lite äldre (från cirka 6-7 år och uppåt).