UTMÄRKELSER INOM SDO

En viktig del i arbetet med att fortsätta utveckla våra kongresser är att lyfta förebilder och positiva exempel inom SDO. Tillsammans bygger vi ett starkare team genom att dela med oss av våra erfarenheter och belöna de som bidragit lite extra till att få danssverige att växa!

 

Inom SDO delas följande utmärkelser ut på varje års vinterkongress.

Här ser du tidigare medaljörer

Hedersmedaljen delas ut årligen som uppskattning till person som arbetat med och engagerat sig i organisationen och/eller på annat sätt gjort stora insatser för utveckling och för att få Danssverige att växa.

SDO:s hedersmedalj kan tilldelas person som stärkt och utvecklat:

 • svenska dansskolor
 • svensk tävlingsdans
 • dans som konstart
 • allas lika värde och arbetat inkluderande
 • SDO
 • SDL

Mottagare av hedersmedalj utses av en kommitté bestående av minst tre personer:

 1. Sammankallande
 2. Ytterligare representant för styrelsen enligt beslut för det aktuella året
 3. Medlemsrepresentant på förfrågan av styrelsen

Alla tidigare mottagare av hedersmedaljen erbjuds delta.

Kriterier:

 • Arrangerat minst en tävling
 • Utfört ansökan enl. Boken för Arrangörer
 • Inkommit med ekonomiskt rapport i tid

God kvalitet på:

 • Lokal
 • Belysning
 • Utsmyckning
 • Priser
 • Musik
 • Speaker

Alla medlemmar har möjlighet att nominera Årets Arrangör.

Styrelsen utser vinnare.

Priset utdelas till Årets Innovatör eller Innovation.

Kriterier:

 • Årets innovatör ska på ett innovativt eller nytänkande sätt ha utvecklat sin verksamhet. Detta kan vara antingen genom att tänka helt utanför boxen eller genom att granska en befintlig lösning från en ny vinkel.
 • Utvecklande – Årets innovatör kan också ha tillfört något till SDO/SDL för att utveckla tävlingsdansen. Detta kan ha skett enligt samma som ovan men som har en positiv påverkan på SDO/SDL.
 • Visionärt – Årets idé kan vara en första ansats till en utveckling. Alla steg fram till den slutliga lösningen behöver inte vara utredda men idén kan som en första ansats vara tillräckligt lovande för att förtjäna en utmärkelse.

Alla medlemmar har möjlighet att nominera Årets Innovatör/Innovation 2019.

Vinnaren utses på plats på kongressen genom omröstning bland de närvarande.

Kriterier:

 • Arbetat bra med Boken för Medlemmar och utvecklat sin verksamhet i takt med förändringar som sker
 • Deltagit i SDOs utvecklingsarbete i tex arbetsgrupper
 • Bidragit med domare/kontrollanter/som arrangör inom SDL
 • Haft dansare på alla typer av tävlingar
 • Samarbetat och samverkat med andra medlemmar och dansskolor
 • Bidragit till en fortsatt positiv utveckling av SDO/SDL genom engagemang och arbete
 • Aktivt marknadsfört SDO och SDL på sin dansskola

Vinnaren utses av styrelsen.