DU HAR PASSIONEN OCH TALANGEN. VI GER DIG KUNSKAPERNA OCH ERFARENHETEN.

Oavsett i vilken riktning din passion för dansen för dig, så erbjuder vi en mängd möjligheter till förkovran och successivt höjd kompetens. SDO har sedan 1960-talet utbildat dansare till danslärare och domare inom tävlingsdans.
 Våra utbildningar, som erkänns internationellt av organisationerna IDO och WDC, ger dig en bred och gedigen kunskapsbas anpassad till det svenska tävlingssystemet inom Pardans, Disco, Hiphop och Konstnärlig dans. Samtliga utbildningslärare hos oss har spetskompetens och lång erfarenhet inom sina områden och är själva aktiva inom dansbranschen. En komplett SDO-utbildning ger dig den kompetens som behövs för att direkt efter examen kunna arbeta som lärare, domare eller kontrollant.

SDO:s utbildningar är uppbyggda av steg eller moment. Våra yrkesutbildningar är oftast förlagda över helger. Du kan alltså fortsätta arbeta samtidigt som du utbildar dig hos SDO. OBS! Tänk på att avsätta tillräckligt med tid för dina studier! Alla våra utbildningar kräver rejält med engagemang men det gör också att du är väl rustad med både kunskap och erfarenhet och kan sätta igång och jobba direkt efter avslutad utbildning. En utbildning hos SDO är en kvalitetsstämpel i dansbranschen – alla seriösa aktörer vet vad ditt utbildningsdiplom från SDO för med sig i form av kunskap och kompetens.

 

Steg 1 Alla discipliner

Utbildning – Steg 1

Vi välkomnar alla intresserade till vårt utvecklade utbildningssystem, som vi lagt i linje med det nya tävlingssystemet.
Utbildningen hålls av SDO:s utbildningsteam på Baders Academy of Dance, Stockholm. Anmälan sker via dans.se och där framgår också datum och tider.

Steg 1 
Utbildningen är disciplingemensam och kostar 3500 kr ink moms. Utbildningen är öppen för kandidater from det år de fyller 16 år.

Steg 1 innehåller bl.a.
– Ledarrollen & Metodik
– Dans på barns villkor
– Disco, Hiphop, Pardans
– Anatomi & Fysiologi
– Skriftlig examination sista dagen av utbildningen​

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Dag & tid Pris Plats    
Steg 1 Alla discipliner
Fredag 12/5 till lördag 13/5 2022 1 ggr. Start 12/5. Baders Academy of Dance. Avgift 3500:-.
12/5 Fredag 12/5 till lördag 13/5 2022 1 ggr 3500:- Baders Academy of Dance Info
Steg 2 Disco, Hiphop eller Pardans

Utbildning – Steg 2

Vi välkomnar alla intresserade till vårt utvecklade utbildningssystem, som vi lagt i linje med det nya tävlingssystemet.
Utbildningen hålls av SDO:s utbildningsteam på Baders Academy of Dance, Stockholm. Anmälan sker via dans.se och där framgår också datum och tider.

Steg 2 
På Steg 2 väljer du inriktning mellan Disco, Hiphop eller Pardans.
Väljer du Disco eller Hiphop ingår båda disciplinerna, men fokus kommer att ligga på vald inriktning både under utbildning och i samband med examination. Väljer du inriktning Pardans ingår enbart Pardans. För samtliga discipliner finns även gemensamma moment.
Kostnaden för Steg 2 är 8000 kr ink moms och du måste var godkänd i Steg 1 samt vara 18 år när utbildningen påbörjas.

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Dag & tid Pris Plats    
Steg 2 Disco, Hiphop eller Pardans
Tillfälle 1: 12-13 MAJ Tillfälle 2: 25-26 AUG 2 ggr. Start 12/5. Baders Academy of Dance. Avgift 8000:-.
12/5 Tillfälle 1: 12-13 MAJ Tillfälle 2: 25-26 AUG 2 ggr 8000:- Baders Academy of Dance Info
Steg 3 Hiphop, Disco eller Pardans

Utbildning steg 3 i samtliga discipliner

På Steg 3 väljer du inriktning mellan Disco, Hiphop eller Pardans/Artistic Ballroom.

Disciplingemensamma delar av Steg 3 arrangeras i grupp – t.ex. anatomi, kost, återhämtning och ledarskap. 

Undervisning i dansspecifika delar av Steg 3 sker i enskilda lektioner med av SDO utsedd och godkänd utbildare.
Beroende på kandidaternas förkunskaper samt praktiska förutsättningar kan hela eller delar av de danspecifika momenten arrangeras i grupp. 
Om det genomförs i grupp eller som enskilda lektioner är en överenskommelse mellan ansvarig huvudutbildare och kandidaterna. 
Till grund för behovet av lektioner ligger en utbildningsplan som kandidaten upprättar tillsammans med huvudutbildare. 

Minimum antal timmar som krävs för de dansspecifika momenten är:
Disco 3-5 lektioner
EF/Slow  2-5 lektioner
Hiphop 5 -10 lektioner
Bugg 2-5 lektioner
Standard 2-5 lektioner
Latin 2-5 lektioner
Caribbean 2-5 lektioner

Kostnad för litteratur tillkommer.

Behöriga
För att vara behörig skall kandidaten vara 20 år när utbildning påbörjas samt genomgått och examinerats i Steg 2. Kandidaten skall ha avslutat sin tävlingskarriär som amatör.

Examination
Den består delvis av moment som är en del av utbildningen och delvis av separat examinationsmoment.

Kostnad:
8 000 kr för utbildningen inkl examinationsavgift

Utbildningen hålls av SDO:s utbildningsteam på Baders Academy of Dance, Stockholm. Anmälan sker via dans.se och där framgår också datum och tider.

Välkommen att utvecklas med oss!

Start Dag & tid Pris Plats    
Steg 3 Hiphop, Disco eller Pardans
Tillfälle 1: 13 MAJ Tillfälle 2: 25 AUG 2 ggr. Start 13/5. Baders Academy of Dance. Avgift 8000:-.
13/5 Tillfälle 1: 13 MAJ Tillfälle 2: 25 AUG 2 ggr 8000:- Baders Academy of Dance Info