SDO fortsätter stärka sin internationella närvara och nu medlemmar även i WADF – World Artistic Dance Federation.
Sedan grundandet har WADF, under Nils Håkan Carlzons ledning, gått från framgång till framgång och visat på nya sätt att ta att sprida dansen till fler tex med disciplinen Artistic Ballroom. Framgångarna har visat sig inte bara genom ett ständigt ökat antal deltagare utan också genom fina internationella arrangemang där SDO och Sverige tagit hem både EM och VM medaljer av alla valörer.
SDO har sedan tidigare flera dansskolor som är medlemmar i WADF. Detta är inget som påverkas av att SDO nu också är medlemmar.