Kallelse till årsmöte för SDO medlemmar
Välkommen till SDO: s årsmöte i anslutning till SM i dans.
Plats: Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14, Västerås
Tid: Onsdag 9 maj klockan 18:00
Efter avslutat årsmötet anordnas mingel med enklare måltid.
Länk till anmälan kommer senare.
Observera att registrering av fullmakter och röster påbörjas 17:30 och stänger kl 17:50.Motioner skall vara styrelsen tillhanda för bearbetning senast 9 april.
Se mer info nedan.
Om du inte har möjlighet att delta, ge din fullmakt till en annan deltagare.
Kontakta kansliet om du är osäker på hur en korrekt fullmakt ska se ut.
Välkomna!
SDO:s styrelse​