Datum/Tid
Lördag 5/5 kl.11.30-17.30 inkl. lunch
Lördag 2/6 kl.11.30-17.30 inkl. lunch
Sista anmälningsdatum 21 april
Plats M&M Dansskola, Landsvägen 11, Östnor, Mora
Utbildningslärare:
Maria Boström Fors & Magnus Persson
Innehåll
Kursen innefattar 10 lektionstimmar med tillhörande material och praktiska övningar. Om man utöver dessa grupplektioner behöver ytterligare timmar sker det på privatlektionsbasis.
Behöriga
För att vara behörig skall kandidaten vara 20 år när utbildning påbörjas samt genomgått och examinerats i Steg 2. Kandidaten skall ha avslutat sin tävlingskarriär som amatör.
Examination
Består delvis av moment som är en del av utbildningen och delvis av separata examinationsmoment.
Kostnad:
13 000 kr för utbildningen inkl examinationsavgift

Betalning:
Faktura för utbildningen skickas ut via mail till den adress som uppges i samband med anmälan. Är det någon annan än du själv som skall betala utbildningen, exempelvis din arbetsgivare, så anger du detta på ”Ansvarig för Anmälan”.
Välkommen
Sektionen för utbildning genom Louise Laising Norström