Med mottot att varje motgång är en möjlighet har Sinclairs Göteborg omvandlat de av Covid-19 påtvingade förändringarna till effektiva och uppskattade aktiviteter och produkter som kommer ge verksamheten kraft även efter pandemin. Exempel på detta är Sinclairs Flexibel, som omvandlat kurser till klippkort där kunden själv väljer vad och när hen vill dansa.
Med Sinclairs Hemma, skapades en digital plattform med hundratals danslektioner, teknikträningar, tricks och tips som erbjuder trygg undervisning och möjlighet att dansa oavsett restriktioner. Sinclairs Hemma har använts till kunder som föredragit att dansa hemma och som extramaterial för VIP-kunder. Sinclairs kursverksamhet pågår nu hela året och man begränsar sig inte längre till terminer och det skapar utökade möjligheter för danslärare och dansare.