Kallelse till årsmöte

Välkommen till SDO: s årsmöte i anslutning till SM i dans.

Plats: Elite Västerås Stadshotell, Stora Torget 7, Västerås
Tid: Onsdag 29 maj klockan 09:30

Observera att registrering av fullmakter och röster påbörjas 09:00 och stänger kl 09:20.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda för bearbetning senast 29 april.
Motioner mailas till kansli@dansskola.org

 

Om du inte har möjlighet att delta, ge din fullmakt till en annan deltagare.
Kontakta kansliet om du är osäker på hur en korrekt fullmakt ska se ut.

Välkomen!

 

SDO:s styrelse