Hedersmedalj 2022 till Erik Lucht.

2022 års mottagare av hedersmedaljen är en passionerad lyssnare som drivs av en vilja att förstå. Förstå situationen, förutsättningarna och kanske framförallt människan.

Under sin tid i styrelsen blev han instrumentell i att skapa ett unikt mervärde som bidrar till att leverera SDO:s löfte om ett särklassigt stöd till våra dansskolor.  Upplägget med Certifierad Dansskola är ett unikt material speciellt anpassat för den verksamhet våra medlemsdansskolor driver för att de ska kunna uppfylla alla lagkrav.

För förtjänstfulla insatser i arbetet med att få Danssverige att växa genom lyhördhet och laguppfyllnad.