Digital bedöming

SDO investerar i modern teknik som kommer göra att sekretariatens arbete att 

effektiviseras och möjligheter till fel orsakat av den mänskliga faktorn att elimineras och

att vi får ett ännu smidigare flöde på våra tävlingar. From 2018 kommer digital bedömning

att användas på tävlingar och den ”klassiska papper och domarflickor modellen” går i graven.

Givetvis kommer domare att utbildas i det system vi kommer att använda, så missa därför

inte att delta på minst en, helst båda kongresserna 2018. Vinterkongressen går av stapeln 

den 6-7 januari i Uppsala.