Arbetet med att ta fram ett bra upplägg för certifiering av våra medlemmar har pågått en längre tid och vi är nu stolta över att kunna meddela att allt är på plats. Med den nya certifieringen ges våra duktiga och kunniga medlemmar en möjlighet att se över en bredare spektra av sin verksamhet och höja kvalitén ytterligare.

För att bli en certifierad dansskola måste du som medlem uppfylla vissa kriterier – mer om detta kan du läsa i Boken för Medlemmar som finns på intranätet där du också hittar ansökningsblanketter (SDOs hemsida/insidan/filer/ansökan om licensierad och certifierad dansskola/Ansokan_Cert_Dansskola). Är man trygg med att man uppfyller alla kriterier kan man gå direkt till certifiering annars erbjuds en endagsutbildning med efterföljande stöd i arbetet inför certifieringen.

Välkommen med din ansökan eller eventuella frågor till Erik Lucht på medlemmar@dansskola.org.