Utbildning Steg 1 Sekretariatsutbildning

Vi välkomnar alla intresserade till vårt utvecklade utbildningssystem, som vi lagt i linje med det nya tävlingssystemet.

Utbildningen syftar till att kandidaterna ska kunna verka som sekretariat på en Rising Star tävling. För att bli behörig att verka som sekretariat skall kandidaten efter genomgången utbildning praktisera/assistera på en tävling. För att vara behörig skall kandidaten skall vara minst 18 år när utbildningen påbörjas och bör vara väl förtrogen med SDLs tävlingssystem och regelverk.

Kursen innefattar 6 lektionstimmar med genomgång av :

– Allmänt om vad som gäller för sekretariat
– Regler och Skattingsystemet
– Förberedelser i dans.se
– Lägga upp tävlingen i vote4dance
– Köra tävlingen i vote4dance
– Hur speaker, insläpp och resultatvisning fungerar i vote4dance
– Återrapportera resultat till dans.se från vote4dance
– Vilken utrustning krävs
– Övrigt

6000:-