I samband med Mega Dance Weekend ordnas en kurs i hur man gör sin dansskola klar för Certifiering. Kursen går tisdagen den 29 oktober kl. 11.00 – c.a 17.00. Kurslokal ordnas nära tävlingsarenan och meddelas senare. Kostnaden är 5.000:- kr (ingen moms) per dansskola (max fyra personer per dansskola).

Ansökan skickas till medlemmar@dansskola.org senast 2019-09-29, skriv dansskolans namn, adress och telefonnummer till kontaktperson.

I certifieringsprocessen säkras så lagar och förordningar följs samt att dansskolans kunder och medarbetare ges en trygg och säker dansskola med hög kvalitet.

För att bli en certifierad dansskola måste du som medlem uppfylla vissa kriterier; mer om detta kan du läsa i Boken för Medlemmar som finns på intranätet (SDOs hemsida/intranätet/filer/Regler-Stadgar-Böcker/Boken-för-Medlemmar). Vid kurstillfället gås samtliga dokument igenom och hur man arbetar med dessa, dokumenten hittar du i Boken för Dansskoleägare (SDOs hemsida/intranätet/filer/Boken för Dansskoleägare).

Välkommen med din ansökan eller eventuella frågor till Erik Lucht på medlemmar@dansskola.org.