Årets Dansskola 2019

Sinclairs – Göteborg

En inspirerande nytänkande verksamhet som har visat vägen på ett flertal områden. Sinclairs Göteborg är tidiga med nya tekniska lösningar, visar på vikten av lyfta sin personal och har skapat koncept som t.ex. PDT. I alla sammanhang har de frikostigt delat sina erfarenheter med andra medlemmar. Sinclairs – Göteborg är också första dansskolan att bli certifierad och använder aktivt både detta och sitt medlemskap i SDO i sin marknadsföring. Vidare bidrar Sinclairs med domare, kontrollanter och sekretariat samt har tagit en aktiv del i arbetsgrupper av olika former.