SDO PÅ 1 MINUT.

SDO är landets största sammanslutning av professionella dansskolor och enskilda danslärare, med fler än 50 medlemskolor och drygt 3000 aktiva dansare över hela landet. Vår mission är att få det moderna danssverige att växa – inte bara i antal aktiva utövare, utan också när det gäller att höja kvaliteten på allt från undervisning till tävlingar och evenemang i danssverige. Det gör vi genom att erbjuda ett utbildningsprogram av högsta kvalité för danslärare och funktionärer, gegna dansutbildningar och evenemang, och genom att målmedvetet jobba för individens glädje, trygghet och framsteg i dansen.

Vår ambition är att kontinuerligt stödja våra medlemmar med kvalitativ kompetensutveckling som gör det lättare att driva dansskole-verksamhet på ett sätt som är professionellt, inspirerande och tryggt för alla aktiva dansare.

SDO står för och garanterar:

  • Dansundervisning som är up-to-date
  • Professionella lärare med examina
  • Utbildning som ger eleven korrekta grunder att bygga vidare på
  • Progressiv utbildning som utvecklar elevens dansförmåga vidare till högre nivåer
  • Din lärare deltar i kontinuerlig utbildning i SDOs regi

SDO arrangerar ett stort antal danstävlingar och -evenemang inom ett 20-tal olika dansdiscipliner, under den egna tävlingsorganisationen Swedish Dance League »