Inför våren 2019 vill vi uppmärksamma alla tränare/dansskoleägare att på vikten av att säkerställa att karaktärerna för de konstnärliga subdisciplinerna är tydliga. Det är viktigt att tydligt åtskilja jazz och modern dans. Felaktig karaktär kan leda diskvalificering på tävling. Internationellt är detta extra viktigt.

Ansvaret för koreografin ligger primärt hos tränaren och därefter hos dansskolan. Utöver det har vi givetvis ett gemensam kollegialt ansvar mot varandra att uppmärksamma tveksamheter så att ingen drabbas på en internationell tävling.

Inför 2019 kommer vi att lägga större vikt vid detta och kommer att uppdatera  kontrollantrapporterna. Det är dock viktigt att vara tydlig med att kontrollanten inte ensam bär ansvaret för att kontrollera samtliga karaktärer så tveka inte som domare eller kollega att bistå kontrollanten i en sådan här typ av ärende. Avvikelser som kommer till rapporten kommer att vidarebefordras till dansskolan.

Under SDO-kongressernas domarseminarie fortsätter vi såklart fortsätta arbetet med att förtydliga karaktärererna.